Government Assistance Programs

Programa at Serbisyo ng Gobyerno para sa OFWs

Bahagi ng pagpapatupad ng programa sa labor migration ang pagbubuo at pagtutukoy ng mga ahensya na tutugon sa iba’t ibang usapin  sa bawat yugto ng migrasyon. May mga ahensyang pangunahing nakatutok sa migrasyon katulad ng POEA, OWWA, NRCO, OUMWA at CFO. Mayroon ding mga ahensya na me mga programa naman na tumutugon sa iba’t iba pang usapin kaugnay ng migrasyon katulad halimbawa ng TESDA na nagbibigay ng mga pagsasanay/ skills training o skills upgrading o ng Passport Division para naman sa pasaporte.

Bukod sa mga ahensya ng gobyerno, ang Kongreso ay may pakialam na rin sa migrasyon. May sarili itong regular na Komite katulad ng House Committee on Overseas Workers Affairs na pangunahing tumatalakay ng mga patakaran at batas kaugnay ng migrasyon. Kasama rin sa mandato ng Kongreso ang magsiguro na ang ehekutibo maayos na naipapatupad ang mga batas at patakaran sa migrasyon.

Powerpoint Slides on Government Assistance Programs

Matrix on Government Assistance Programs Taglish

Directory of Government Programs and Services

Compulsory Insurance Benefits for New-Hires

Advertisements