Ang Nararapat Para sa Manggagawang Pilipino

Center for Migrant Advocacy Statement for May 01, 2019 – Labor Day

Seguridad at kaligtasan!

Makataong pasahod!

Disenteng trabaho!

Makabuluhang hustisya!

Kalayaang magpasiya para sa sarili!

Dignidad at kabuhayan!

Ito ang nararapat para sa manggagawang Pilipino, HINDI CHACHA!

Mapa-dito man o sa ibang bansa, respeto at pagkilala sa mga batayang karapatan ng mga manggagawa ang hiling ng lipunang Pilipino. May karapatan ang manggagawang Pilipino sa disenteng trabaho na nagbibigay ng makatarungang pasahod, makataong pagtrato at pagpapahalaga sa lahat ng klase ng trabaho. Ang patuloy na pagkait ng karapatang ito sa sarili nating bansa, ang patuloy na nagtutulak sa ating mga manggagawang mangibang bansa. Ang tawagin silang tamad ay isang insulto sa araw-araw na pagtitiis ng mga manggagawa natin sa ibang bansa. Hanggang walang disenteng trabaho sa bansa, patuloy natin silang isinasadlak sa panganib sa ibang bansa.

Ang mga manggagawa natin sa ibang bansa, naghahangad na makauwi sa kanilang mga pamilya nang walang pangamba. Hangad nila na hindi na mangailangang umalis pa para sa trabahong sana’y nakukuha nila sa sariling bansa. Hangad nila ay seguridad, kaligtasan at katarungan.

Sa pandaigdigang araw ng mga manggagawa, sigaw ng OFWs:

• Disenteng trabaho sa Pilipinas

• Pinagtibay na seguridad at kaligtasan

• Makabuluhang katarungan! Mahuhay ang mga OFWs!

Mabuhay ang manggagawang Pilipino!

Advertisement