Enact the Magna Carta for Seafarers Now!

Filipino seafarers dominate the global maritime industry. According to the Philippine Statistics Authority (PSA) and International Maritime Organization (IMO), there is an estimated 380,000 Filipino seafarers out of 1.5 million in the world as of 2016[1] . In 2014 alone, seafarers’ remittances amount up to US$ 1 Billion and continue to significantly contribute to theContinue reading “Enact the Magna Carta for Seafarers Now!”

Migrant Workers Day Stand – June 07, 2018 (English)

Labor migration is a global phenomenon that cannot go unnoticed, undermined and unappreciated. Today, we celebrate the might and courage of our migrant workers and at the same time, call for better protection of their rights and welfare. Regardless of status—documented or undocumented—they are human beings who are endowed with their rights. They are indispensableContinue reading “Migrant Workers Day Stand – June 07, 2018 (English)”

Migrant Workers Day Stand – June 07, 2018 (Filipino)

Ang pangingibang-bansa ng mga manggagawa ay isang kasalukuyang pandaigdigang isyu na hindi natin maaaring isantabi at ipagwalang-bahala. Habang ipinagdiriwang natin ngayon ang kadakilaan ng ating mga manggagawa na nangingibang-bansa, nanawagan din tayo na paigtingin pa ang pangangalaga sa kanilang kapakanan at pagprotekta sa kanilang mga karapatan.  Anuman ang kanilang katayuan—dokumentado man o hindi—ay nananatili silangContinue reading “Migrant Workers Day Stand – June 07, 2018 (Filipino)”

End Contractualization Now! Decent Work for all workers in the country and abroad!

Labor Day Statement of Center for Migrant Advocacy On the occasion of the 2018 international workers’ day, the Center for Migrant Advocacy joins hands with the Filipino workers in reiterating the call for the protection and empowerment of Filipino workers—both here and abroad. This entails providing decent work opportunities for Filipinos workers in the countryContinue reading “End Contractualization Now! Decent Work for all workers in the country and abroad!”